DONEM FORMACIÓ
PROFESSIONAL ALS ALUMNES
AMB DIFICULTATS AMB L’OBJECTIU
DE LA SEVA INTEGRACIÓ LABORAL
Learn More
T’APROPEM EL MÓN
DEL CAVALL SENSE IMPORTAR
EDAT NI CONDICIÓ
Learn More
TREBALLEM PER LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
MITJANÇANT PROGRAMES DE TERÀPIA
OCUPACIONAL I AJUSTAMENT PERSONAL
Learn More
UN CAFÈ, UN DINAR,
UN MOMENT ÚNIC
Learn More
REALITZEM PROJECTES D’OBRA NOVA
I TASQUES DE MANTENIMENT TANT
DEL SECTOR PÚBLIC COM DEL PRIVAT
Learn More
GSISDOS
LA LLAR D’ASSISTÈNCIA
INTEGRAL
Learn More
COMPLEMENTEM LA FORMACIÓ DE
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL, A TRAVÉS DEL LLEURE
I L’ESPORT
Learn More

GSIS