GSISDOS

 

GSISDOS Llar Vidar és un servei d’acolliment residencial de caràcter permanent o temporal substitutori de la llar i d’assistència integral a les activitats de la vida diària. És una entitat sense ànim de lucre que des de l’any 2005 atén persones amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat de potenciar el seu benestar i el de les seves famílies.
El nostre objectiu és intentar que cada persona tingui un espai propi de vida i convivència i que és senti com a casa seva. Per aixó mantenim una estreta coordinació tant amb la família com amb el servei d’atenció diürna.UBICACIÓ
Quatre Camins, 42
08022 Barcelona

Telèfon:
93 429 96 76

E-mail:
dtllarvidar@gsisdos.org

WEB
www.gsisdos.org

web-gsisdosa-grup-serveis-iniciativa-social