Ocupacional Barcanova

Als nostres Centres Ocupacionals treballem per la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant programes de teràpia ocupacional i ajustament personal.
Vetllem per garantir la qualitat de vida personal, promovent l’adquisició, manteniment i millora de les habilitats cognitives, psicomotrius, hàbits personals i habilitats socials mitjançant activitats d’ajustament personal i social (piscina, gimnàstica, música, estimulació del llenguatge mitjançant l’ordinador, oci, menjador, sortides…) i d’ocupació terapèutica (tallers d’estampació i enquadernació, elaboració de paper reciclat i manipulats).
Oferim dos serveis diferenciats per tal d’adequar les activitats i les intensitats de suports a les necessitats de cada persona:• Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)CENTRES
Centre Ocupacional Barcanova Barcelona
• Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
• Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

Horari d’atenció

De 9:45h a 17:45h (de dilluns a divendres)

Adreça

Escultor Llimona 46-50, Baixos. 08031 Barcelona

Telèfon:

93 429 96 76
Fax:
93 429 39 69
E-mail:
cob@gsiscat.org

Centre Ocupacional Barcanova-Monflorit
(Cerdanyola del Vallés)
• Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
Horari d’atenció
De 10 a 18h (de dilluns a divendres)

Adreça
Tarragona, 6 (Montflorit). 08290 Cerdanyola del Vallés
Telèfon-Fax:
93 692 88 11
E-mail:
dcoc@gsiscat.org

WEB
www.gsisocupacionalbarcanova.org

ocupacional-barcanova-390