Assemblea

Actualment la cooperativa està formada per més de 200 socis.

CONSELL RECTOR

  • President d’Honor: Salvador Bach i Barberán
  • President: Xavier Ferré i Giralt
  • Vicepresident: Roser Ferré i Giral
  • Tresorera: Maria Manuela Sancho Blanco
  • Secretaria: Dolors Bisbal Soler
  • Censor de comptes: Enric Lluch Cardona.