31 març 2019

Jornades Fundació Educativa Flos i Calcat

“Com assolir les competències digitals, avui, a les escoles”

Els passats dies 8 i 9 de febres de 2019 vaig tenir l’oportunitat d’assistir a les jornades que organitza la Fundació Educativa Flos i Calcat al Cosmo Caixa de Barcelona sota el nom de “Com assolir les competències digitals, avui, a les escoles”.

Aquesta Fundació creada a l’any 1992 dona suport a les activitats de les escoles Thau de la Institució Cultural de CIC.

Les jornades representaven l’oportunitat de conèixer de primera mà les experiències de diferents centres en quan a la implantació de les competències digitals en el currículum dels alumnes. El matí de divendres 8 de febrer vam poder escoltar la conferència del Dr. Miquel Àngel Prats de la Universitat Ramon Llull titulada “La realitat del desplegament digital als centres educatius” en la qual ens plantejava la realitat, amb xifres, del desplegament digital a les aules.

Desprès van tenir l’oportunitat de conèixer, en diferents tallers, les experiències de centres de referència en aquest desplegament digital.

A la tarda la Dra. Mar Camacho de la Universitat Rovira i Virgili i directora general d’Innovació Recerca i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya ens va oferir la conferència “L’aprenentatge digital, un treball més enllà de les escoles amb les famílies i els alumnes” on van poder escoltar les seves reflexions sobre la importància del treball conjunt dels diferents actors en el desenvolupament i adquisició de les competències digitals per part dels alumnes.

El matí del dissabte 9 de febrer va ser el torn de la Dra. Alice Keeler de Fresno University.Que amb la seva conferència “Tendències i reptes de la digitalització de l’escola, a curt, mitjà i llarg termini” ens va parlar dels reptes de la digitalització que es presenten en la actualitat i les noves tendències en quan a la forma d’impartir les classes i assolir aquests reptes en constant canvi i evolució.

Per acabar, vam fer una taula rodona amb el mateix títol de les jornades amb els ponents de les diferents conferències i tallers.

Tota aquesta informació, experiències i opinions sobre els reptes del desplegament de les competències digitals a les aules ens planteja una reflexió sobre en quin punt es troba la nostra escola en aquest sentit.

Des de l’any passat hem canviat la forma de treballar de tots els alumnes de l’escola des de 2n de la ESO als grups de PFI, introduint les eines 2.0 que ofereix Google. Així podem realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col•laboratius. Cal destacar també el retorn de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle a l’Escola una vegada solucionat el problema de connexió a internet del centre.

Els alumnes disposen d’ordinadors de taula i portàtils pel treball a l’aula i aprenen a utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i fulles de càlcul disponibles a l’entorn de Google drive. A més treballen programes d’edició de so (Audacity), imatge fixa (Gimp) i d’edició de vídeo (Movie maker i Power Director). Donem molta importància també a la cerca crítica i comprensió de la informació a internet i en l’ús segur de les xarxes socials. Volem promoure les destreses personals en referència a les accions de ciutadania digital que l’alumnat ha de saber dur a terme per integrar-se en la societat (compres, programar viatges, cultura, etc.). També treballen la robòtica i la programació a través de Lego 2.0. en primer cicle i de Scratch en segon cicle.Aquest any hem començat a fer servir un portafolis digital amb els alumnes de segon cicle encara que hem de millorar el sistema. Ara ens estem iniciant en la realitat virtual i augmentada per fer-la servir el pròxim curs amb els alumnes.

Crec que els nostres alumnes, dins de les seves possibilitats, tenen l’oportunitat d’assolir les diferents competències digitals. La manera de fer de l’escola cada vegada està més directament relacionada amb les noves tecnologies. Encara queda molt camí per recorre però estem en la bona direcció.