La nostra missió és aconseguir la màxima qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual amb l’objectiu de:

  • Crear i gestionar amb qualitat, els serveis i els establiments necessaris  per donar assistència integral a les persones amb disminució psíquica  preferentment socis de l’Entitat.
  • Detectar i atendre a les persones amb disminució psíquica i donar suport i recolzament a les seves famílies.
  • Fomentar la solidaritat i sensibilitzar a la societat vers la disminució i el respecte a les diferencies.
  • Col·laborar amb totes les entitats de principis i objectius iguals o similars per aconseguir els objectius assenyalats.
  • Vetllar que l’administració pública compleixi amb els seus deures que té vers aquest col·lectiu.