28 febrer 2019

Presència a la fira Apropa’t a l’FP

Del 20 al 23 de febrer l’Escola Barcanova ha estat present a la fira Apropa’t a l’FP donant a conèixer la seva oferta formativa en PFI (programes de formació i inserció).

Aquesta presència ha tingut el suport de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i va comptar amb la visita de l’alcaldessa Isabel Garcia Ripoll.

Els PFI estan dirigits a alumnes que no tenen el graduat en secundària i els possibilita accedir al món laboral o a seguir un itinerari formatiu en un grau mitjà. Per accedir-hi cal complir següents requisits:

  • Ser major de 16 anys (complerts abans del 31 de desembre de l’any d’inici del curs) i prioritàriament menor de 21 anys.
  • No haver obtingut la graduació en educació secundària obligatòria al final del seu procés formatiu.
  • Tenir una clara voluntat de desenvolupar aquest ofici i un elevat grau d’autonomia.

Actualment l’Escola Barcanova té en funcionament un PFI d’activitats agropecuàries i mosso de quadra, un PFI d’auxiliar de cuina i serveis de restauració i un PFI d’auxiliar en vivers i jardins.