Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són els que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015.

Les empreses els comencen a incorporar dins les seves polítiques de RSC, i en alguns casos són imprescindibles per accedir a determinats projectes públics o privats.

Col·laborant amb el nostre projecte, l´empresa pot comunicar que està particpant en els següents ODSs:

Contribuïm a aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, incloses les persones amb discapacitat a través dels nostres centres ocupacionals i la inclusio laboral que promovem.
Reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl, gràcies a als materials emprats en la construcció de l´edici i als 150 m de coberta ajardinada que regeneren CO.
Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de les seves capacitats, mitjançant els nostres tallers, teràpies i activitats, encaminades a potenciar l’autonomia i llibertat de decisió de cada persona, i a un nou centre que té vocació de resultar inclusiu al barri.
Proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les persones amb discapacitat. Reduir l’impacte ambiental negatiu amb especial atenció a la qualitat de l’aire,gràcies a les plaques fotovoltaiques i la coberta ajardinada.